2015

Raport roczny

Grupy Kapitałowej LUG S.A.

O firmie

List Prezesa.pdf dodaj do schowka

List prezesa

Rok 2015 to czas ambitnych projektów z zakresu rozwoju organicznego oraz działań wzmacniających naszą obecność na międzynarodowym rynku profesjonalnych opraw oświetleniowych.

Ryszard Wtorkowski
Prezes Zarządu LUG S.A.

Profil działalności.pdf dodaj do schowka

Wiodący producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych

53%
przychodów
z eksportu

 • 67
 • 5
 • 12
 • 5
 • Rynków
  działania
 • Spółek
  zależnych
 • Oddziałów
  w Polsce
 • Oddziałów
  zagranicznych

Grupa Kapitałowa LUG S.A.

Grupa Kapitałowa.pdf dodaj do schowka

Spółką dominującą jest LUG S.A. realizująca funkcje zarządcze i kontrolne wobec pozostałych podmiotów zależnych.

Spółka powstała w 1989 roku w formie spółki cywilnej. Obecnie posiada 100% udziałów w spółkach zależnych, z wyjątkiem spółki LUG do Brazil Ltda., w której udział wynosi 65%.

 • logo LUG Light Factory
 • logo LUG GmbH
 • logo LUG do Brazil Ltda
 • logo LUG Lighting UK Ltd
 • logo TOW LUG Ukraina

100%
udziałów

Spółka zależna LUG Light Factory Sp. z o.o. dnia 01.08.2008 r. przejęła dotychczasową działalność realizowaną przez Emitenta i zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i produkcją oraz sprzedażą opraw oświetleniowych.

100%
udziałów

Spółka LUG GmbH od 11.09.2008 r. jest elementem zagranicznej organizacji handlowej Grupy Kapitałowej LUG S.A. i skupia się na sprzedaży oraz promocji produktów na rynku niemieckim.

65%
udziałów

W dniu 29.06.2012 r. do Grupy dołączyła nowo założona spółka LUG do Brazil Ltda. Cele rozwojowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. wsparte gruntowną analizą perspektyw brazylijskiej gospodarki były kluczowym czynnikiem decyzji o założeniu spółki w jednym z najważniejszych ekonomicznie i najbardziej znaczącym pod względem inwestycji kraju. Celem nowej spółki w Grupie Kapitałowej LUG S.A. jest wzmocnienie obecności firmy na rynkach Ameryki Południowej.

100%
udziałów

LUG Lighting UK Ltd. Powstała 10.09.2013 roku. Wcześniej, od około 2 lat sprawnie funkcjonowało biuro handlowe firmy LUG w Londynie. LUG Lighting UK Ltd stanowi bazę do dalszego rozwoju sprzedaży na rynkach Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także pozwoli wypracować kompetencje niezbędne do stworzenia centrum konsultacyjno-handlowego LUG. Zakończenie kwestii formalnych i rozpoczęcie działalności operacyjnej zostało zsynchronizowane w czasie z otwarciem nowoczesnego showroomu opraw oświetleniowych w londyńskiej siedzibie nowej spółki LUG Lighting UK Ltd.

100%
udziałów

Spółka T.O.W. LUG Ukraina została utworzona w 2005 roku i zajmowała się sprzedażą opraw marki LUG na rynku ukraińskim. Obecnie działalność spółki jest zawieszona z powodu trudnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie wynikających ze złej sytuacji finansowej kraju, powszechności łamania przepisów prawnych i zjawisk korupcyjnych.

Zarząd LUG S.A.

Zarząd.pdf dodaj do schowka
 • Ryszard Wtorkowski
  Prezes Zarządu LUG S.A.

 • Mariusz Ejsmont
  Wice-Prezes Zarządu
  Dyrektor Techniczny

 • Małgorzata Konys
  Członek Zarządu,
  Dyrektor Finansowy

Rada Nadzorcza LUG S.A.

Rada Nadzorcza.pdf dodaj do schowka

Pozostali członkowie rady nadzorczej

Iwona Wtorkowska
Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

 • Renata Baczańska
  Członek Rady
  Nadzorczej

 • Zygmunt Ćwik
  Członek Rady
  Nadzorczej

 • Radosław Rejman
  Członek Rady
  adzorczej

 • Eryk Wtorkowski
  Członek Rady
  Nadzorczej

 • Szymon Zioło
  Członek Rady
  Nadzorczej

Liczba pracowników

3942013

4372014

4652015

Struktura zatrudnienia wg płci

57%

43%

Struktura zatrudnienia wg wykształcenia

4%podstawowe

18%zawodowe

34%średnie

44%wyższe

Średnia wieku

37 lat    6 miesięcy

Giełdowa historia LUG

Akcje.pdf dodaj do schowka

2007

 • Debiut LUG na rynku NewConnect

2008

 • Przeniesienie działalności do nowej siedziby (realizacja celu emisji)

2009

 • Zwycięstwo w konkursie Złota Strona Emitenta

2010

 • Nowy fundusz w akcjonariacie LUG
 • Split akcji LUG zgodnie z parytetem 1:4
 • Emisja akcji serii C

2011

 • Rozpoczęcie procedury przeniesienia notowań na GPW

2012

 • Wypłata pierwszej dywidendy w giełdowej historii spółki
 • Scalenie akcji LUG zgodnie z parytetem 25:1

2013

 • Pierwszy Raport roczny online na NewConnect
 • Akcje LUG wchodzą w skład indeksu NCIndex30 i do segmentu NCLead
 • Nagroda Złota Strona Emitenta VI
 • Nagroda The Best Annual Report 2012
 • Rozbudowa fabryki o halę do produkcji komponentów LED

2014

 • Rozpoczęcie budowy nowej fabryki
 • Nagroda Złota Strona Emitenta VII
 • Nagroda The Best Annual Report 2013

2015

 • Zakończenie budowy nowej fabryki - uruchomienie centrum badawczo - rozwojowego
 • Nagroda Złota Strona Emitenta VIII
 • Nagroda The Best Annual Report 2014
 • 2007

 • 2008

 • 2009

 • 2010

 • 2011

 • 2012

 • 2013

 • 2014

 • 2015

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody.pdf dodaj do schowka

Nagroda za Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2014 w kategorii Najlepsza Inwestycja

Nagroda za Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2014 w kategorii Producenci Sprzętu Oświetleniowego

Wyróżnienie Prezydenta Miasta Zielona Góra dla Ryszard Wtorkowskiego jako mecenas sportu w województwie lubuskim.

Nagroda Lubuski Lider Biznesu przyznawana przez Krajową Izbę Gospodarczą, patronat Ministerstwa Gospodarki RP

Nagroda Dobry Wzór 2015 - wyróżnienie dla oprawy URBANO LED w kategorii Sfera Publiczna

Najbardziej Innowacyjny Eksporter to wyróżnienie przyznane w plebiscycie Rzeczpospolitej, na podstawie głosów przedstawicieli firm zajmujących się eksportem produktów poza granice Polski.

Najlepszy Eksporter to nagroda w konkursie Orły Eksportu Województwa Lubuskiego pod patronatem Marszałka Województwa

The Best Annual Report 2014 – nagroda główna

Złota Strona Emitenta VIII

Przyjaciel Fundacji Ronalda McDonalda

Prace badawczo-rozwojowe

R&D.pdf dodaj do schowka

Grupy Kapitałowej LUG S.A. dotyczą głównie projektowania nowych produktów, badania ich parametrów oraz ulepszania parametrów produktów znajdujących się już w ofercie.

centrum badawczo-rozwojowe

W grudniu 2015 roku Działy Rozwoju oraz Elektroniki rozpoczęły funkcjonowanie w nowym centrum badawczo - rozwojowym zlokalizowanym w nowej fabryce firmy w Nowym Kisielinie. Natomiast na przełomie grudnia 2015 i stycznia 2016 nastąpiło przeniesienie i uruchomienie laboratorium foto – optycznego w nowej lokalizacji. Produkcja elektroniki ledowej została uruchomiona w obiekcie w Nowym Kisielinie w styczniu 2016 roku.

 • Centrum badawczo - rozwojowe z kompleksem hal do produkcji elektroniki i magazynem

prace projektowo-koncepcyjne

Prace projektowo-koncepcyjne Grupy Kapitałowej LUG S.A. koncentrują się obecnie na intensywnym rozwoju portfela nowych produktów z zastosowaniem technologii LED.

Fundamentem tych działań są badania, w wyniku których

 • Przeanalizowano setki materiałów, komponentów oraz podzespołów elektronicznych

 • Opracowano kilkadziesiąt nowych projektów układów optycznych

 • Opracowano kilkadziesiąt nowych układów chłodzenia LED

laboratorium

W laboratorium, oprawy i komponenty testowane są głównie pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Badane są między innymi warunki termiczne, szczelność opraw (stopień IP), odporność na udary mechaniczne (stopień IK), starzenie tworzyw sztucznych, a także wszelkie parametry elektryczne. Laboratorium Grupy Kapitałowej LUG S.A. wyposażone jest w komorę bez przeciągową do badań termicznych opraw oświetleniowych zgodnie z normą PN-EN 60598-1 oraz urządzenie do badania palności materiałów metodą rozgrzanego druta (GWT) zgodnie z normą PN-EN 60695-2-10. Ponadto komora do badań cieplnych, pozwala na przeprowadzanie testów starzeniowych tworzyw sztucznych, co w połączeniu z naświetlaniem próbek światłem UV umożliwia przeprowadzanie symulacji trwałości tworzyw sztucznych w czasie. W skład laboratorium wchodzi również ciemnia fotometryczna wyposażona w wysokiej klasy automatyczny system służący do bardzo precyzyjnych pomiarów krzywych rozsyłu światłości opraw oświetleniowych i innych źródeł światła (Goniofotometr typu C-Gama). Laboratorium jest w pełni dostosowane do potrzeb szerokiego spektrum kontroli jakości produktów. Dodatkowo w 2015 roku zostało rozbudowane o nowe laboratorium do badania szczelności opraw oraz zakupiono mniejsze urządzenia pomiarowe, takie jak miernik zjawiska flickeringu (do badań współczynnika migotania światła, który ma bezpośredni wpływ na samopoczucie człowieka) czy przenośny spektometr.

Badania przeprowadzone w laboratorium LUG w 2015 roku

 • 280

  Badania związane z bezpieczeństwem

 • 1243

  Badania fotometryczne

optymalizacja kosztów produkcji

Innym kierunkiem realizowanych badań jest optymalizacja kosztów produkcji opraw LED. W ramach tych działań spółka w 2015 roku zbudowała nową fabrykę w Parku Technologicznym w Nowym Kisielinie i przeniosła do niej Dział R&D, Laboratorium, produkcję i magazyn komponentów LED. Obecnie własna produkcja modułów LED pozwala na dynamiczny rozwój opraw oświetleniowych LUG o wysokiej skuteczności świetlnej i unikalnym designie z uwzględnieniem optymalizacji kosztów produkcji. Podjęte działania przynoszą obecnie wymierne skutki w postaci uniezależnienia od dostawców oraz idealnego dopasowania opraw oświetleniowych LUG do potrzeb klienta w ramach realizowanej polityki „customizacji”. Innym efektem zrealizowanych prac rozwojowych jest większa dostępność modułów LED i możliwość elastycznego reagowania na potrzeby rynku, co buduje przewagę konkurencyjną Grupy Kapitałowej LUG S.A. nad importerami opraw.

 • Własna produkcja modułów LED pozwala na dynamiczny rozwój opraw oświetleniowych LUG

urządzenie pomiarowe

W celu osiągnięcia precyzyjnych pomiarów i umożliwieniu jak najdokładniejszej oceny wpływu oświetlenia na środowisko naturalne, LUG zakupił w 2014 roku nowe urządzenie pomiarowe. Jest to system do pomiaru parametrów świetlnych źródeł światła a w szczególności LED. Służy on do pomiaru widma promieniowania świetlnego w zakresie fal widzialnych.

 • Przeanalizowano setki materiałów, komponentów oraz podzespołów elektronicznych

 • Opracowano kilkadziesiąt nowych projektów układów optycznych

 • Opracowano kilkadziesiąt nowych układów chłodzenia LED

 • Przeanalizowano setki materiałów, komponentów oraz podzespołów elektronicznych

 • Opracowano kilkadziesiąt nowych projektów układów optycznych

 • Opracowano kilkadziesiąt nowych układów chłodzenia LED

projekty

Designerzy opraw oświetleniowych, pracownicy Działu Rozwoju oraz Działu Technicznego każdego roku intensywnie pracują nad nowymi projektami opraw oświetleniowych, a także modyfikują istniejące już produkty w celu zwiększania ich jakości i funkcjonalności oraz dostosowania ich cech do wymagań klientów.

Ilość przyznanych certyfikatów i wdrożonych opraw w 2014 roku

 • 16

  Nowe wdrożone rodziny produktowe

 • 1425

  Wdrożone modyfikacje opraw